Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
BIESZCZADY

BIESZCZADY

BIESZCZADY

Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, będacych najbardziej na zachód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Leżą na południe od doliny Sanu i na wschód od doliny Osławy, pomiędzy przełęczami Łupkowską i Użocką. 

Jest to obszar o charakterze górskim i podgórskim, słabo zaludniony. W strukturze gruntów dominują lasy, stanowiące około 70% powierzchni. Pod względem geomorfologicznym tutejsze góry charakteryzują się rusztowym układem grzbietów biegnących równolegle do siebie z południowego wschodu na północny zachód, przedzielonymi dolinami rzecznymi. Rzeki i potoki przecinają gnieniegdzie pasma górskie w kierunku północnym, tworząc doliny przełomowe. 

W krajobrazie Bieszczadów widoczny jest charakterystyczny układ pięter roślinnych:
- piętro pogórza (do 500 m n.p.m.),
- pietro regla dolnego (do ok. 1150 m n.p.m.),
- piętro połonin (rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty).

Do najciekawszych punktów widokowych należą bieszczadzkie szczyty: Tarnica, Połonina Caryńska i Wetlińska, Wielka Rawka, Jasło.

W Bieszczadach znajdują się wielkopowierzchniowe obszary chronione, takie jak: parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Bieszczadzki Park Narodowy (pow. ponad 29 tys. ha) powołano dla ochrony najwyższych partii polskiej częśći Karpat Wschodnich, a zwłaszcza bogatej fauny puszczańskiej, naturalnych ekosystemów leśnych, połonin rozciagających się ponad górną granicą lasu i wyjątkowego krajobrazu. Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni malowniczą dolinę Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie, masywy Dwernika-Kamienia i Magury Stuposiańskiej oraz pasma górskie Otrytu i Jeleniowatego. Szczególnej wartości nadaje temu obszarowi rzeka San, wysoki stopień zalesienia, zróżnicowanie siedliskowe i biocenotyczne oraz mała penetracja ludzka. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy chroni natomiast pasma górskie biegnące z północnego zachodu na południowy wschód (pasmo graniczne, Matragony i Hyrlatej, Wielkiego Działu i Małego Jasła, Berda i Łopiennika) oraz doliny rzeczne Osławy, Solinki, Wetliny i Hoczewki. W ramach sieci Natura 2000 Bieszczadzki Park Narodowy oraz obydwa powyższe parki krajobrazowe wchodzą w skład obszaru specjalnej ochrony ptaków i spcejalnego obszaru siedlisk Bieszczady o wspólnych granicach.Funkcjonuje tu również wiele rezerwatów przyrody m.in: Bobry w Uhercach, Cisy na Górze Jawor, Gołoborze, Krywe, Nad Jeziorem Myczkowieckim, Przełom Osławy nad Duszatynem, Sine Wiry, Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku, Woronikówka czy Zakole.

Funkcjonuje tu również wiele rezerwatów przyrody m.in: Bobry w Uhercach, Cisy na Górze Jawor, Gołoborze, Krywe, Nad Jeziorem Myczkowieckim, Przełom Osławy nad Duszatynem, Sine Wiry, Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku, Woronikówka czy Zakole.

Fot. M.Jedynak, A.Krzykwa

JAKA PODODA?