Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
BIERÓWKA

BIERÓWKA

Lokalizacja: Bierówka, gm. Kołaczyce, pw. jasielski

Cel utworzenia: Trasa ta daje możliwość edukacji przyrodniczej, historycznej oraz patriotycznej.

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Najlepszą trasą dojazdową do CEE w Bierówce jest droga wojewódzka nr 988 Warzyce – Babica. Jadąc od strony Rzeszowa wspomnianą drogą wojewódzką nr 988, to po minięciu Lubli i wyspinaniu się na najwyższą kulminację tejże, a tym samym przekroczeniu granicy powiatu jasielskiego, zjeżdża w kierunku Warzyc ok. 330 m i na zakręcie tej drogi trzeba zjechać z niej, skręcając w lewo na wspomnianą już drogę szutrową prowadzącą wprost do CEE.W tym miejscu ustawione są drewniane drogowskazy kierujące do CEE. Po skręcie jedziemy leśną, ale utwardzoną drogą ok. 1 km i dojeżdżamy do Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie możemy zaparkować samochód.

Długość trasy/czas przejścia:

    trasa zielona - ok. 2 km/1,5 h
    trasa niebieska - ok. 1,5 km/0,5 h
    trasa czerwona - ok. 1,7 km/1 h

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: W Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) w Bierówce znajduje się sala dydaktyczna z eksponatami, modelami, zdjęciami, trofeami myśliwskimi i materiałami edukacyjnymi ułatwiającymi prowadzenie zajęć, polana wyposażona w tablice informacyjne i miejsce na ognisko oraz boisko sportowe i parking. Na trasie ścieżki znajdują się tablice informacyjne oraz strzałki kierunkowe.

Opis trasy: Uzupełnieniem bazy edukacyjnej CEE Nadleśnictwa Kołaczyce jest pakiet 3 ścieżek edukacyjnych, które biorą swój początek przy centrum i tutaj wracają.

Trasa zielona - Las różnorodność biocenotyczna, a gospodarcze użytkowanie: trasa w kształcie pętli z początkiem i końcem przy CEE. Prowadzi ona  po bardzo zróżnicowanym terenie przez typowe dla pasma pogórza zbiorowiska leśne - buczyny, grądy, bory, jedliny oraz zlokalizowane w dolinach potoków łęgi. Podczas wędrówki można zaobserwować wszystkie fazy rozwojowe drzewostanów oraz działania prowadzone przez leśników - nasadzenia, zabezpieczenie odnowień przed zgryzaniem, kształtowanie struktury lasu, efekty cięć sanitarnych. Podczas wędrówki przy zachowaniu ciszy można obserwować bogatą faunę i florę lasów podgórza. Podczas wędrówki ścieżką realizujemy przede wszystkim cele edukacji przyrodniczej oraz ekologicznej.

Trasa niebieska - Najstarsze zabytki kultury materialnej - stanowisko archeologiczne: ścieżka ta prowadzi kompleksem leśnym do kurhanów zlokalizowanych na północnej granicy Leśnictwa Bierówka i  prowadzi przede wszystkim drogami leśnymi. Głównym obiektem na trasie jest stanowisko archeologiczne - kurhany z epoki ceramiki sznurowej sprzed 4600 lat, które dokumentuje zwyczaje pogrzebowe schyłku epoki kamienia. W kurhanach podczas prac archeologicznych stwierdzono narzędzia kamienne i krzemienne, fragmenty naczyń glinianych oraz narzędzia, którymi posługiwali się pierwsi rolnicy stosujący gospodarkę żarową.

Trasa czerwona - Pamiątki tragicznej historii: ostatnia trasa ścieżki prowadzi do cmentarza z okresu II wojny światowej. Podczas wędrówki można poznać zróżnicowanie wiekowe, gatunkowe oraz strukturę drzewostanów Lasów Warzyckich. Głównym obiektem na trasie jest cmentarz z II wojny światowej, na którym spoczywają, żołnierze z 1939 roku, ofiary hitlerowskich zbrodni rozstrzelani w latach 1940 - 1944 oraz polegli żołnierze Armii Krajowej. Szacuje się, że zamordowano tu blisko 5 tys. osób, w tym oprócz samych Polaków, także Żydów, Łemków oraz jeńców sowieckich z obozu w Szebniach Nad bramką wejściową umieszczono słowa „Przechodniu powiedz ojczyźnie, że wierni jej prawom tu spoczywają". Trasa ta daje możliwość edukacji: przyrodniczej, historycznej oraz patriotycznej.

Ciekawostka: Najnowszym dziełem leśników są tablice w formie zagadek, gdzie na jednej stronie są wizerunki zwierząt, owadów, drzew, ptaków, grzybów, zwierzęcych śladów, a po przekręceniu ich o 180 stopni, pojawiają się odpowiedzi. Stanowi to ciekawą zabawę edukacyjną dla najmłodszych.

Informacja: Ścieżki godne są polecenia każdą porą roku. Ze względu na element historyczny i kulturowy, a nie tylko przyrodniczy warto się tu również wybrać zimą.

Fot. M.Jedynak

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności