Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
MÓJKA

MÓJKA

Lokalizacja: Kąkolówka, Futoma, gm. Błażowa, pw. rzeszowski

Cel utworzenia: Udostępnienie dla turysty rezerwatu „Mójka”, gdzie głównym przedmiotem ochrony są ekosystemy leśne tworzone przez lasy jodłowe ze znacznym udziałem buka.

 

Wskazówki dojazdu samochodem/autobusem: Do ścieżki można dojechać od północy drogą na trasie Błażowa – Ujazdy, od wschodu drogą na trasie Przemyśl – Domaradz i w miejscu Ujazdy skręcić w prawo w kierunku Błażowej. Jadąc z obu stron zatrzymujemy się na parkingu. Po drugiej stronie drogi widnieje brama wejściowa, która jest jednocześnie punktem początkowym i końcowym obu szlaków.

Długość trasy/czas przejścia:

    3,5 km / 2 h – Szlak bobra
    5 km / 3 godz. – Szlak jelenia

Infrastruktura turystyczna i oznaczenie ścieżki: Przy wyjściu na ścieżkę, tuz obok drogi znajduje się parking gdzie można zostawić samochód. Ponadto przy parkingu turysta ma do dyspozycji ławki, zadaszoną wiatę w razie niepogody oraz zorganizowane miejsce na ognisko. Ścieżka zaopatrzona jest w 15 tablic przystankowych. W trudniejszych miejscach, które mogą być okresowo podmokłe znajdują się mostki, poręcze zapewniające bezpieczeństwo na ścieżce.

Opis trasy: Ten rezerwat leśny został utworzony w 1997 r. na powierzchni ok. 290 ha w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych kompleksów lasu bukowo-jodłowego oraz osiedlonego w zbiorowiskach wodno-błotnych bobra. Ścieżka składa się z dwóch szlaków, które w pewnej części pokrywają się ze sobą. Pierwszy z nich to  „Szlak bobra", który oznaczony jest kolorem czerwonym. Jest on łatwiejszy i krótszy. Ta część przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ścieżka liczy 14 przystanków oznaczonych tablicami edukacyjnymi.Druga ścieżka to „Szlak jelenia" oznaczona kolorem żółtym. Jest ona zdecydowanie trudniejsza i dłuższa, przeznaczona dla starszych turystów, którzy cenią sobie długie wędrówki po lesie. Trasa biegnie przez jary i potoki do pomnika przyrody „Błędnego kamienia" – przystanek 15. Tu zatacza pętlę by ponownie połączyć się ze szlakiem bobra.

Ciekawostka: 1. Będąc na ścieżce warto obserwować walory przyrodnicze rezerwatu. Bogactwo florystyczne wyraża się tu obecnością 340 gatunków roślin naczyniowych, w tym 24 chronionych, z czego 18 objętych ochroną ścisłą. Na uwagę zasługuje wśród nich: listera jajowata, storczyk szerokolistny i plamisty, podkolan biały, cebulica dwulistna, podrzeń żebrowiec, widłaki: goździsty, jałowcowaty i wroniec, kłokoczka południowa i zimowit jesienny 2. W południowo-wschodniej części rezerwatu na skraju lasu znajduje się pomnik przyrody nieożywionej „Błędny kamień" o wymiarach ok. 4,5 m x 5,5 m x 1 m. Jego pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. Składem różni się od skał miejscowych, więc podejrzewano, że może to być meteoryt. Najbardziej prawdopodobna jest jednak hipoteza, że został przyniesiony przez lodowiec. Z kolei ok. 200 m od pola turystycznego, w stronę Ujazdów, już poza rezerwatem, po prawej stronie drogi stoi drugi pomnik przyrody buk „Miłosz".
Informacja: Trasa nie jest umiarkowanie trudna, przebiega również przez jary i potoki, stąd warto pamiętać o butach terenowych i odpowiednim ekwipunku na wycieczkę. Warto też wiedzieć, że początek trasy „Szlaku Bobra” jest styczny z zielonym szlakiem turystycznym „Borówki – Błażowa – Kąkolówka – Wilcze”.

Więcej informacji na temat rezerwatu można znaleźć tutaj: Rezerwat "Mójka"

Fot. M.Jedynak

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności