Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Kamera

Kamera

Lokalizacja: pow. dębicki, gm. Brzostek
Typ: Florystyczny

Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 38,01 ha na terenach leśnych na południe od Brzostka i Nawsia Brzosteckiego, we wsi Smarżowa.

Rezerwat usytuowany jest na zachodnim krańcu Pogórza Strzyżowskiego, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego. Leży na północny zachód od pasma Klonowej Góry, zajmując jedno z wyższych wzniesień o wysokości 421 m n.p.m.; obejmuje jego partie szczytowe i zbocza w przedziale 300–421 m n.p.m.

Utworzono go, aby chronić naturalne stanowisko kłokoczki południowej, która w tym rejonie zajmuje północną granicę swojego występowania. Podczas inwentaryzacji w rezerwacie naliczono 325 krzewów tej rzadkiej rośliny. Chociaż jest to roślina ciepłolubna, zajmuje również stok północy, wykazując przy tym dobrą kondycję biologiczną i poszerzając areał swego występowania.

Ochronie podlega też dobrze wykształcone zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej, z innymi cennymi gatunkami roślin. We florze zanotowano 121 gatunków roślin (w tym 10 drzew, 8 krzewów i krzewinek), z czego 12 to gatunki górskie, reszta niżowe. W drzewostanie rolę pierwszoplanową obejmują ponad 100-letnie okazy buka zwyczajnego (w rezerwacie zajmuje on 86,7% powierzchni) oraz jodła (12,2%). Z krzewiastych, oprócz kłokoczki południowej, rośnie także leszczyna i jeżyna gruczołowata. Najliczniejszą grupę stanowią pospolite gatunki: wietlica samicza, nerecznica samcza, przytulia błotna, malina właściwa, czworolist pospolity, perłówka zwisła, konwalijka dwulistna i wilczomlecz migdałolistny.

Rosną tu rośliny podlegające całkowitej ochronie, m.in.: widłak goździsty, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, buławnik mieczolistny i bluszcz pospolity. Ochroną częściową objęto: kalinę koralową, przytulię wonną i kopytnika pospolitego. Z mszaków spotykane są: merzyk pokrewny, rokiet cyprysowy i makradłosz kończysty.

W rezerwacie występują liczne gatunki ptaków, m.in. jastrzębie, myszołowy zwyczajne, jarząbki, turkawki, sowy, dzięcioły, kowaliki, sikory, zięby, wilgi, słowiki, kukułki, muchołówki, dzwońce, kosy, jemiołuszki, gile, trznadle, strzyżyki, kruki i sójki. Typowymi mieszkańcami są także dzięcioły: średni i czarny. Na skraju zwartych kompleksów leśnych żerują bażanty i kuropatwy.

Do najczęściej widocznych gryzoni należą myszy (polna, zaroślowa i leśna), nornica ruda, nornik bury i zwyczajny, a także większe ssaki, jak wiewiórka i zając szarak. Spośród drapieżników dostrzec można: lisy, borsuki, kuny leśne, łasicę łaskę, gronostaje. Z dużych ssaków łownych występują: jeleń, sarna i dzik.

Trudno zauważalnym płazem pojawiającym się na liściach drzew i krzewów jest rzekotka drzewna. W śródleśnych źródełkach wodnych (tzw. młakach) można zaobserwować ropuchę pospolitą i zieloną, kumaki górskie, traszkę górską, a na ścieżkach leśnych salamandrę plamistą. Gady reprezentuje żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka i żyworodna oraz zaskroniec.

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności