Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Reberce

Reberce

Lokalizacja: pow. przemyski, gm. Bircza
Typ: Leśny

Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 190,96 ha w miejscowościach Krajna, Łomna i Wola Korzeniecka. Znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Rozległy powierzchniowo rezerwat obejmuje fragment wyniesień z kilkoma niewielkimi kulminacjami (najwyższa 472,6 m n.p.m.) oraz ich północne i południowe zbocza. Na zachód, już poza granicami, wznoszą się dwa większe wyniesienia: Ostra Kiczera (487 m n.p.m.) i Kiczerka (493 m n.p.m.). W rezerwacie wyróżniono jeden typ siedliskowy lasu – las wyżynny z dominującym zbiorowiskiem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Zachowały się tu cenne fragmenty borów jodłowo-bukowych mające charakter naturalny. Zajmują one prawie 90% terenu. Oprócz dominujących gatunków rosną tu jawor, świerk, wiąz, dąb, grab, modrzew, osika i sosna.

W składzie flory odnotowano 298 gatunków roślin (w tym 17 taksonów objętych ochroną gatunkową), wśród nich 29 górskich. Do najpopularniejszych należą: jeżyna gruczołowata, wietlica samicza, gajowiec żółty marzanka wonna, nerecznica samcza, starzec Fuchsa, żywiec gruczołowaty, turzyca drżączkowata, czyściec leśny, turzyca orzęsiona, szczawik zajęczy, turzyca leśna i tojeść gajowa.

Reprezentowany jest tu również element borealny (skrzyp leśny i wroniec widlasty), subborealny (prosownica leśna, malina właściwa, sitowie leśne i wiązówka błotna), a także subpontyjski (traganek szerokolistny, perz właściwy, jaskier wielokwiatowy, pięciornik wyprostowany) i submediterrański (wilczomlecz migdałolistny).

Na kilku suchych, nasłonecznionych polanach i obrzeżach dróg odnotowano występowanie 9 gatunków ciepłolubnych, m.in. lebiodki pospolitej, rzepiku pospolitego, pięciornika wyprostowanego, koniczyny dwukłosowej, groszku bulwiastego oraz traganki szerokolistnej.
Obszar ten jest siedliskiem zwierzyny puszczańskiej, związanej z rozległymi kompleksami leśnymi. Ssaki reprezentowane są przez m.in. sarnę, jelenia europejskiego, dzika, wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego. Stosunkowo licznie występują: kuna leśna i domowa, lis, w dalszej kolejności– ryjówka malutka i górska, jeż wschodni, kret, nietoperze,orzesznica i popielica.

Na uwagę zasługują ptaki drapieżne, szczególnie orlik krzykliwy, a także trzmielojad, kobuz, myszołów zwyczajny, krogulec, jastrząb i pustułka. Typowymi mieszkańcami kompleksów leśnych są: bocian czarny, jarząbek, brodziec samotny, puchacz, puszczyk uralski, dzięcioł białogrzbiety, paszkot, pokrzewka jarzębata, zniczek, kruk i orzechówka. Przy górskich strumieniach spotkać można pluszcza i pliszkę górską.

Północną granicę występowania osiąga tu traszka górska, towarzyszą jej traszka karpacka i zwyczajna. Z innych gatunków herpetofauny odnaleziono: ropuchę szarą, rzekotkę drzewną, żabę trawną, jaszczurkę zwinkę i żyworodną, padalca i typowo górskie gatunki – salamandrę plamistą i kumaka górskiego. W miejscach nasłonecznionych spotkać można żmiję zygzakowatą, natomiast w wilgotnym lesie, przy mokradłach i stojących wodach – zaskrońca zwyczajnego. Licznie reprezentowane są płazińce, pajęczaki, wije i owady, wśród których wiele jest gatunków endemicznych.

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności