Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Starzawa

Starzawa

Lokalizacja: pow. przemyski, gm. Stubno
Typ: Leśny

Utworzony został w roku 2003, na powierzchni 196,56 ha we wsi Starzawa. Rezerwat położony jest pomiędzy kompleksem stawów rybnych a rzeką Wisznią, wpływającą na ten teren z Ukrainy. Jego obszar pocięty jest siecią kanałów doprowadzających wodę do stawów Gospodarstwa Rybackiego w Starzawie. Przez środkową część rezerwatu przepływa potok Krzywula, odprowadzający wody do Kanału Bucowskiego.

Ochroną objęto zespół łęgu wiązowojesionowego, który obecnie należy do najrzadszych zespołów leśnych w Kotlinie Sandomierskiej, a zarazem najrzadszych w Polsce. Występują tu m.in.: okazałe, ponad 100-letnie egzemplarze wiązu pospolitego, jesion, dąb szypułkowy.
Najliczniej rośnie tu olsza czarna oraz gęsta warstwa krzewów złożona głównie z czeremchy, bzu czarnego, leszczyny, maliny właściwej i trzmieliny zwyczajnej. Łęgi zajmujące 150 ha porastają bardzo żyzne siedliska pozostające pod wpływem zalewów rzecznych. Obok nich rosną grądy subkontynentalne oraz łęgi jesionowo-olszowe. Rezerwat odznacza się dużym bogactwem florystycznym – występuje tu 245 gatunków roślin (25 gatunków drzew, 21 krzewów i krzewinek oraz 199 roślin zielnych), w tym 5 gatunków flory górskiej (m.in. żywiec gruczołowaty i cebulica dwulistna).

Do najpospolitszych roślin zielnych w aspekcie wiosennym należą: ziarnopłon wiosenny, zawilec gajowy i żółty, kokorycz pełna i pusta, kuklik zwisły, knieć błotna. W późniejszym okresie dominację przejmują w większości gatunki o charakterze ziołoroślowym: wiązówka błotna, pokrzywa zwyczajna, czosnaczek pospolity, podagrycznik pospolity, niecierpek pospolity, czyściec leśny i rudbekia naga.

Największą osobliwością rezerwatu jest szachownica kostkowata. Inne ściśle chronione rośliny to: wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny i ciemiężyca zielona, a częściowo chronione: kalina koralowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, pierwiosnek wyniosły, porzeczka czarna i przytulia (marzanka) wonna.

Stwierdzono bardzo wysokie zagęszczenie par lęgowych ptaków – około 100 par/10 ha – na co wpływ ma zapewne sąsiedztwo stawów rybnych. Dominują tu: zięba, kapturka, piecuszek, trznadel, strumieniówka i słowik szary. Z drapieżników występują myszołów zwyczajny i orlik krzykliwy. Fauna ssaków ma charakter typowo leśny: jeleń, dzik i sarna, kilka lat temu widywany był tu również łoś. Z drapieżników występują: lis, kuna leśna i wydra. Notuje się również jenoty i borsuki.

Przechodzą tu swój rozród niemal wszystkie występujące w okolicy gatunki płazów: żaby (moczarowa, trawna, śmieszka), rzekotka drzewna, ropuchy (szara i zielona), kumak nizinny i traszka zwyczajna. Lokalne oczka wodne obfitują w jętki, ważki, widelnice, chruściki, muchówki, niektóre gatunki chrząszczy.

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności