Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Turnica

Turnica

Lokalizacja: pow. przemyski, gm. Fredropol
Typ: Leśny

Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 151,50 ha we wsi Makowa niedaleko Arłamowa. Na Pogórzu Przemyskim zachowały się fragmenty starej puszczy bukowo-jodłowej z dominującym zbiorowiskiem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Jedno z takich miejsc chronionych jest w rezerwacie „Turnica”, położonym w szczytowych partiach wzniesienia masywu Turnicy. Wielkie buki i jodły możemy zobaczyć nawet przy samej drodze prowadzącej z Arłamowa do Przemyśla. Zjeżdżając w kierunku Makowej po lewej stronie widzimy głęboko wcinające się jary i wąwozy, wzdłuż drogi przeciska się potok, często tworzący małe kaskady. Rezerwat leży w rejonie zlewni dwóch potoków: Turnicy – która na odcinku 1,6 km płynie przez rezerwat – i Jamninki.

Rozpiętość wysokościowa tego obszaru mieści się w granicach 485–580 m n.p.m. Wyróżniono tu dwa zasadnicze typy siedliskowe lasu tj. las górski i las łęgowy górski, który wykształcił się wzdłuż największych potoków rezerwatu. Występuje tu leśna flora związana głownie z zespołem żyznej buczyny karpackiej. W warstwie drzew panuje buk z jaworem, a jako domieszka jodła, wiąz górski oraz sporadycznie świerk.

Flora tego terenu jest bardzo bogata, liczy 261 taksonów W tej warstwie współdominują dwa gatunki: lepiężnik różowy i biały. Występują tu także: niecierpek pospolity, szałwia lepka, oraz charakterystyczny dla buczyny karpackiej żywokost sercowaty. W prześwietlonych partiach drzewostanu można spotkać także wysoką, okazałą bylinę pokrzyka wilczą jagodę. Z 28 gatunków górskich wymienić należy: żywca gruczołowatego, kosmatkę olbrzymią, przenęta purpurowego, przetacznika górskiego i kozłka bzowego. Florę kserotermiczną reprezentują: przymiotno ostre, lebiodka pospolita, babka średnia i jaskier wielokwiatowy, wszystkie związane z suchszymi, silniej nasłonecznionymi fragmentami poboczy dróg.

Do występujących tu gatunków ściśle chronionych należą m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, storczyk plamisty i szerokolistny, a do objętych ochrona częściową: kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, centuria pospolita, przytulia wonna i goryczka trojeściowa.

W rezerwacie i jego otulinie można obserwować 39 gatunków ptaków, z których 22 uznano za lęgowe. Najliczniejsze są drobne ptaki śpiewające, mniej licznie ptaki drapieżne (orlik krzykliwy, myszołów, trzmielojad, orzeł przedni), liczne dzięcioły (zielonosiwy, czarny i białogrzbietny), kruk oraz puszczyk uralski.

Fot. M.Sebastianka

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności