Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Wilcze

Wilcze

Lokalizacja: pow. rzeszowski, gm. Błażowa
Typ: Leśny

Utworzony został w roku 1997, na powierzchni 342,33 ha w obrębie trzech wsi: Kąkolówka, Białka i Lecka. Położony jest na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wilcze (510 m n.p.m.), zwane przez miejscową ludność Patrią, to góra wznosząca się nad doliną rzeki Gwoźnica. Na północnym stoku utworzono rezerwat chroniący drzewostany jodłowe z dużym udziałem buka. Lasy jodłowe (najstarsze okazy jodeł liczą około 150 lat) tworzą w przewadze zespół żyznej buczyny karpackiej w dwóch formach wysokościowych – podgórskiej i reglowej, z dynamicznie odnawiającą się jodłą. Osobliwością rezerwatu jest występowanie kilku płatów wyżynnego jodłowego boru mieszanego buczyny karpackiej, nadrzecznej olszyny górskiej oraz bagiennej olszyny górskiej.

Bogactwo florystyczne wyraża się obecnością 308 gatunków roślin (19 gatunków drzew, 23 krzewów i krzewinek oraz 266 gatunków roślin zielnych), w tym 21 objętych ochroną gatunkową. Wśród drzew pierwszoplanową rolę odgrywa jodła pospolita, buk zwyczajny oraz sosna zwyczajna. Z krzewów najczęściej są spotykane bez czarny i leszczyna. Do najpospolitszych roślin należą: żywiec gruczołowaty, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, gajowiec żółty, przytulia wonna, szczególnie licznie rosnący czosnek niedźwiedzi, który podczas kwitnienia, na przełomie kwietnia i maja, tworzy piękne białe kobierce. Ponad 10% gatunków w rezerwacie (32) to taksony górskie m.in.: nerecznica szerokolistna, przetacznik górski, tojeść gajowa, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, lepiężnik biały, szałwia lepka, miesiącznica trwała, omieg górski i starzec gajowy. Z roślin chronionych do rodziny storczykowatych należą: storczyk plamisty oraz kruszczyk siny. Rezerwat stanowi ostoję bogatej fauny charakterystycznej dla piętra pogórza Karpat, to przede wszystkim fauna leśna, obfitująca w typowe gatunki puszczańskie. Bytują tu: jeleń, sarna, dzik, borsuk, lis, zając, jeż, kret, łasica i kuna leśna.

W 1997 roku wyznaczono ostoje ptaków na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego. Jedno z nich – ostoja nr 10 – obejmuje obszar rezerwatu „Wilcze”. Występuje tu kilka rzadkich gatunków lęgowych, m.in.: częsty na terenie ostoi puszczyk uralski i dzięcioł białogrzbiety, bocian czarny, orlik krzykliwy, gil, krzyżodziób świerkowy, zniczek i paszkot.

Z płazów zanotowano: traszki karpackie, salamandry plamiste, kumaki górskie, rzekotki drzewne i ropuchy. Z gadów występują: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny i zaskroniec.

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności