Turystyka przyrodnicza

Turystyka przyrodnicza to jedna z wielu form wypoczynku, przypisywana zarówno do turystyki kulturowej, jak i poznawczej. Rozwija się przede wszystkim na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody – m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych. Podróżujący poznaje osobliwości przyrodnicze na danym obszarze: unikatowe rośliny, rzadkie gatunki zwierząt, oryginalne formy geologiczne.

kz_20111001_282_3600.jpg

Szczególnym rodzajem turystyki przyrodniczej są podróże (wyprawy) florystyczne i faunistyczne, w celach obserwacji i podziwiania wyjątkowych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku (wildlife watching). Częstymi „obiektami” obserwacji są: ptaki w ich siedliskach (birdwatching) oraz drapieżniki.

DSC_0039_cr.jpg

Obcowanie z rzadką roślinnością na łąkach, zarówno nizinnych, jak i wysokogórskich, odwiedzanie pierwotnych lasów, obserwowanie dzikich zwierząt, gniazdujących ptaków; setki gatunków owadów, grzybów, porostów, a ponadto fantastyczne formy geologiczne. Ciekawe kolekcje drzew, krzewów i kwiatów... Bogactwo walorów przyrodniczych Podkarpacia powinno zaspokoić każdego żądnego tego typu wrażeń turystę. Tu przyroda dostarczy ich wiele...

warto_wiedzieć_MD.jpg

ZOBACZ TEŻ ...

10 miejsc, które musisz odwiedzić

10 miejsc, które musisz odwiedzić

Obcowanie z rzadką roślinnością na łąkach, zarówno nizinnych, jak i wysokogórskich, odwiedzanie pierwotnych lasów, obserwowanie dzikich zwierząt, gniazdujących ptaków; setki Read More
Ścieżki przyrodnicze

Ścieżki przyrodnicze

O tym, że Karpaty są absolutnie wyjątkowe, a jego walory przyrodnicze są w stanie konkurować swoim pięknem z Read More
  • 1

JAKA PODODA?

ZNAJDŹ NAS :   envelope    social facebook circular button

Polityka prywatności