Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/proca176/domains/karpaty.turystyka.pl/public_html/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie dysponuje bogatymi walorami zarówno przyrodniczymi, jak i antropogenicznymi, sprzyjającymi rozwojowi różnych form turystyki. Składają się na nie, m.in.: korzystne warunki klimatyczne charakterystyczne dla poszczególnych krain przyrodniczych, walory krajobrazowe, wypoczynkowe, uzdrowiskowe, krajoznawcze i specjalistyczne. O atrakcyjności tego regionu decydują: liczne tereny podgórskie z malowniczym naturalnym krajobrazem; duże kompleksy leśne z interesującą, bogatą florą i fauną; liczne, często unikatowe zabytki kultury materialnej; bogaty folklor, oparty na kulturowym dziedzictwie regionu; liczne gatunki zwierzyny łownej i obfitość ryb; działające zespoły i kapele folklorystyczne; tradycyjne budownictwo drewniane, obejmujące zabytkowe obiekty sakralne oraz piękno parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

WALORY PRZYRODNICZE

Pogórze Dynowskie na zachodzie sąsiaduje z Pogórzem Strzyżowskim, a na wschodzie z Przemyskim. Zachodnią granicą jest Wisłok, a wschodnią San na odcinku od Trepczy k. Sanoka aż po Przemyśl. Najwyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.) Dominującym zbiorowiskiem roślinnym na terenie Pogórza Dynowskiego jest podgórska forma buczyny karpackiej. W jej drzewostanie obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor oraz wiąz górski. Szczególnie cenne jest występowanie roślin takich jak: cebulica dwulistna i lilia złotogłów. Oba gatunki objęte są ścisłą ochroną prawną. Można tutaj zaobserwować unikalne siedliska bobra, borsuka, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kruka i kumaka.Na Pogórzu Dynowskim znajduje się pięć rezerwatów przyrody: rezerwat skałek piaskowcowych –„Prządki”, rezerwaty: "Kretówki", "Cisy w Malinówce", "Brzoza Czarna w Rzeczpolu" oraz "Winna Góra". Godne uwagi są także ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

WALORY KULTUROWE

Ogromny potencjał walorów kulturowych Pogórza Dynowskiego, stanowiący dziedzictwo różnych grup etnicznych (m.in. Łemków, Bojków, Zamieszańców) stwarza wyjątkowe predyspozycje do rozwoju turystyki kulturowej w ramach turystyki krajowej i zagranicznej. Spotkać tu można wiele cennych i różnorodnych zabytków. Z drewnianych kościołów gotyckich szczególnie godne uwagi są te w Haczowie i Bliznem, a późnogotyckie w Lutczy, Domaradzu i Golcowej oraz późniejsze w Jaćmierzu, Bachórzcu, Krzeszowicach, Siennowie i Chłopicach. Najcenniejsze murowane kościoły znajdują się w Brzozowie, Starej Wsi, Dynowie, Starym Borku, Tyczynie, Boguchwale, Chmielniku, Połomii, Pruchniku i Boratyniu.

 

INSPIRACJE - POGÓRZE DYNOWSKIE

Jeśli szukacie praktycznych wskazówek w jaki sposób możecie dotrzeć do najciekawszych miejsc Pogórza, poniżej odsyłamy do gotowych pomysłów na weekend.

Rowerem po Pogórzu

Pogórze Dynowskie to interesująca historia i ciekawe miejsca oferujące wycieczki rowerowe po urozmaiconym terenie. Szczególnie popularne są przejazdy rowerowe wzdłuż Sanu czy przez rozległe kompleksy leśne, malownicze drogi, które często prowadzą na punkty widokowe skąd można podziwiać panoramę okolic.

Pieszo po Pogórzu

Analizowany obszar Pogórza Dynowskiego oraz najbliższe okolice jest bardzo dobrym terenem do uprawiania turystyki pieszej. Warunki przyrodnicze, ukształtowanie terenu, jak i szczególna atmosfera tych miejsc tworzą dobre warunki do pieszych wędrówek. Liczne szlaki piesze umożliwiają uprawianie tej formy turystyki przez różne grupy turystów, począwszy od najmłodszych, poprzez młodzież jak i starszych. Każdy, nawet najbardziej wymagający turysta, znajdzie wśród różnorodnych szlaków ciekawy dla siebie.

Kajakiem przez San

W przypadku wyjazdu na kajaki na weekend dostajemy wszystko co w takich wypadach jest najważniejsze: aktywność fizyczną, odpoczynek od miasta i odnowę sił psychicznych w terapeutycznym kontakcie z naturą. Weekendowe spływy kajakowe są też świetną propozycją dla osób rozpoczynających zabawę w kajakarstwo.

Fot. M.Jedynak, A.Gancarz

JAKA PODODA?